Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng

a. Trình tự thực hiện    Bước 1 - Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Bước 2 - Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ Sở Xây K...

Thủ tục Điều chỉnh giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh

a. Trình tự thực hiện     Bước 1 - Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Bước 2 - Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ Sở Xây dự...

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho dự án

a. Trình tự thực hiện     Bước 1 - Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Bước 2 - Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ Sở Xây dựng t...

Thủ tục cấp phép xây dựng tạm thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh

a. Trình tự thực hiện     Bước 1 - Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Bước 2 - Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ Sở Xây dựng t...

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn

a. Trình tự thực hiện     Bước 1 - Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Bước 2 - Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ Sở Xây...

Thủ tục cấp phép xây dựng sửa chữa, cải tạo

a.Trình tự thực hiện     Bước 1 - Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Bước 2 - Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ Sở Xây dựng tì...

Thủ tục cấp phép di dời công trình

a. Trình tự thực hiện    Bước 1 - Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Bước 2 - Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ Sở Xây dựng th...