Quy định về san lấp mặt bằng

Kính gửi luật sư,
Nhà tôi và hàng xóm có đất liền kề, hàng xóm hiện đang múc đất (hạ mặt bằng, sâu xuống khoảng 4m), nhà tôi ở phía trên cao hơn. tôi sợ họ múc đất làm sạt đất nhà tôi,
Xin luật sư cho tôi hỏi quy định về san lấp mặt bằng. Họ phải làm gì để đảm bảo an toàn đối với thửa đất của gia đình tôi

Chào bạn,
Vấn đề bạn hỏi, tôi xin được tư vấn cho bạn như sau:
Mọi hoạt động thi công xây dựng (gồm cả hoạt động san lấp) đều phải được xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bạn không nói rõ việc san lấp của chủ thửa đất liền kề có phải để xây dựng nhà ở riêng lẻ hay không nên rất khó xác định văn bản điều chỉnh cụ thể. Nếu việc hạ mặt bằng xuống để phục vụ cho hoạt động đào móng nhà, xây dựng nhà ở thì sẽ được điều chỉnh bởi Thông tư 39 /2009/TT-BXD ngày 09/12/2009 về hướng dẫn quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ và khi tiến hành các hoạt động thi công, chủ đầu tư phải thực hiện rất nhiều việc trong đó có việc kiểm tra hiện trạng các công trình liền kề: tình trạng lún, nghiêng, nứt, thấm dột và các biểu hiện bất thường khác của công trình liền kề. Thiết kế nhà ở phải được lập trên cơ sở kiểm tra ranh giới đất và chất lượng nền đất nơi dự kiến xây dựng nhà ở hoặc báo cáo kết quả khảo sát xây dựng, nếu có; kết quả xem xét, kiểm tra hiện trạng các công trình liền kề, lân cận; phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật và các quy định khác của pháp luật có liên quan; phải bảo đảm an toàn cho nhà ở và không làm ảnh hưởng bất lợi tới các công trình liền kề, lân cận (điều 4 Thông tư 39). Mọi vi phạm, sai sót trong quá trình thực hiện mà gây thiệt hại cho hộ liền kề chủ đầu tư phải bồi thường (điều 19).
Điều 268 của Bộ luật Dân sự năm 2005 cũng có quy định về nghĩa vụ bảo đảm an toàn đối với công trình xây dựng liền kề. "Khi đào giếng, đào ao hoặc xây dựng các công trình dưới mặt đất, chủ sở hữu công trình phải đào, xây cách mốc giới một khoảng cách do pháp luật về xây dựng quy định. Trong trường hợp công trình có nguy cơ đe dọa sự an toàn bất động sản liền kề và xung quanh thì chủ công trình phải thực hiện ngay các biện pháp khắc phục; nếu gây thiệt hại cho chủ sở hữu bất động sản liền kề và xung quanh thì phải bồi thường”.
Hy vọng các nội dung luật sư tư vấn sẽ giúp bạn hiểu các quy định của pháp luật hiện hành đối chiếu với thực tế để bảo vệ được quyền lợi hợp pháp của mình.
Trân trọng./.